Μπορούμε να μιλήσουμε με όποιον θέλετε, σε όποια γλώσσα θέλετε

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Υπηρεσίες Μετάφρασης

  Στην e-language  το κλειδί για κάθε επιτυχημένη μετάφραση συνίσταται στα εξής:
  – Στην ικανότητα και την εμπειρία των μεταφραστών μας
  – Στην αυστηρότητα τήρησης των μεταφραστικών διαδικασιών

 • Πιστοποιημένες Υπηρεσίες Μετάφρασης – Επικυρώσεις

  Η e-language έχει πιστοποιηθεί και μπορεί να παράγει πιστοποιημένες μεταφράσεις όχι μόνο στις γλώσσες της ΕΕ αλλά και σε τρίτες γλώσσες μέσω συνεργασίας με δικηγόρους και συμβολαιογράφους.

 • Διαχείριση ορολογίας

  Η ορολογία είναι η μελέτη των όρων και η χρήση τους. Όροι είναι λέξεις και φράσεις που περιγράφουν προϊόντα, υπηρεσίες ή βιομηχανική ορολογία.

 • Υπηρεσίες Ταυτόχρονης & Διαδοχικής Διερμηνείας

  Η διερμηνεία είναι ένα πολύπλοκο έργο. Προβλέπει ότι ο διερμηνέας επιλέγει τη σωστή λέξη άμεσα και χωρίς περιθώριο λάθους.

 • Ηλεκτρονική μορφοποίηση κειμένων

  Το Desktop Publishing είναι η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού για τη δημιουργία οθoνών και εγγράφων οπτικής απεικόνισης ιδεών και πληροφοριών.

 • Επιμέλεια & Σελιδοποίηση

  Στείλτε το προς μετάφραση κείμενο και το επιστρέφουμε έτοιμο για το τυπογραφείο!

  – Σχεδιασμός και σελιδοποίηση εντύπων

  – Επιμέλεια και διόρθωση κειμένων

  – Εικονογράφηση και καλλιτεχνική επιμέλεια

 • Ενδεικτικά

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

H e-language χρησιμοποιεί εργαλεία TM,επίσης γνωστά και ως Computer Aided translation tools (CAT tools).

Αυτά τα εργαλεία υποβοηθούν τους μεταφραστές, επιμελητές  και αναθεωρητές μας στην ταχύτερη και ακριβέστερη εκτέλεση των μεταφραστικών εργασιών και  συμβάλλουν στην εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου συνέπειας και ακρίβειας.

Τα εργαλεία μεταφραστικών μνημών βελτιώνουν τη συνολική ροή εργασίας και συμβάλλουν στη μείωση του κόστους ανατρέχοντας σε μεταφράσεις κειμένων παρομοίου περιεχομένου.

Η e-language χρησιμοποιεί την τελευταία τεχνολογία στα εργαλεία μετάφρασης ( CAT tools) όπως TRADOS, TRANSIT.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο (*)

Τηλέφωνο (*)

Email (*)

Αρχείο προς μετάφραση(*)