Μεταφράσεις
...και για μεταφραση; Που αλλου e-language στο 210 29 34 747

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

E-language > Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η e-language ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών  από και προς τις περισσότερες Ευρωπαϊκές , Ασιατικές και Αραβικές γλώσσες.
Σκοπός της e-language είναι η παροχή υψηλού επιπέδου  ολοκληρωμένων γλωσσικών και μεταφραστικών υπηρεσιών με βάση τη βέλτιστη τεχνικοοικονομική προσέγγιση των έργων και με γνώμονα το όφελος και την εξυπηρέτηση του πελάτη.

Οι υπηρεσίες :
♦ Μεταφράσεις
♦ Πιστοποιημένες Μεταφράσεις – Επικύρωση μεταφράσεων
♦ Διαχείριση ορολογίας
♦ Διερμηνείες
♦ Μορφοποίηση κειμένων ( Desktop Publishing)

Η e-language εξειδικεύεται , μεταξύ άλλων, στους εξής τομείς μετάφρασης:

♦ Νομική (πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις, συμβόλαια, αγωγές, διπλωματικές)
♦ Ενέργεια (ΑΠΕ, Βιομηχανική, Μηχανήματα, Ηλεκτρογεννήτριες)
♦ Ιατρική (ιατρικά μηχανήματα, ιατρικές γνωματεύσεις, διπλωματικές εργασίες)
♦ Δικτυακοί τόποι (μετάφραση παντός είδους δικτυακών τόπων)
♦ Ηλεκτρονικά παιχνίδια (μετάφραση στις τοπικές γλώσσες)
♦ Χημική (εργασίες, πτυχιακές, βιβλία χημείας)
♦ Φαρμακευτική (συστατικά φαρμάκων, φαρμακολογία, κλινικές έρευνες)
♦ Τεχνική (τεχνικά εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης, τεχνικά βιβλία)
♦ Οικονομική (ισολογισμοί, φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά , αναφορές)
♦ Τεχνολογία – Μηχανολογία (εγχειρίδια – οδηγίες χρήσης, βιβλία μηχανολογίας)
♦ Τηλεπικοινωνίες (έντυπα περιγραφής προϊόντων, οδηγίες χειρισμού, εγχειρίδια)
♦ Επιστήμες (πατέντες, διπλωματικές, επιστημονικά βιβλία)
♦ Ηλεκτρονική (εγχειρίδια χρήστη, τεχνικά φυλλάδια)
♦ Βιομηχανία (εκθέσεις, τεχνικά εγχειρίδια)
♦ Εμπόριο – Marketing (ενημερωτικά έντυπα, έντυπα περιγραφής προϊόντων)
♦ Τουρισμός (ενημερωτικά έντυπα και καταλόγους, websites)
♦ Γενική θεματολογία (βιογραφικά, πιστοποιητικά)

Το ανθρώπινο δυναμικό :
Όλοι ανεξαιρέτως οι μεταφραστές μας έχουν ως μητρική τους γλώσσα , τη γλώσσα-στόχο , δηλαδή τη γλώσσα στην οποία προορίζεται να γίνει η μετάφραση.
Διαθέτουμε ένα διεθνές δίκτυο, με εξειδικευμένους μεταφραστές , προκειμένου να διασφαλίσουμε το απαιτούμενο αποτέλεσμα.
Κάθε μεταφραστής, προκειμένου να καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της εταιρείας μας, πρέπει να διαθέτει πλέον των τυπικών  προσόντων, επαγγελματική εμπειρία μετάφρασης στη γλώσσα-στόχο 500 σελίδων κατ’ ελάχιστον και αντίστοιχες συστάσεις.
Όλοι οι μεταφραστές μας εκπαιδεύονται στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας μας και τις τηρούν απαρέγκλιτα, ώστε να εξασφαλίζεται η ανώτατη ποιότητα στις εργασίες του πελάτη.

Η τεχνολογία :
Η e-language επενδύει διαρκώς σε τεχνολογία και χρησιμοποιεί εργαλεία που της εξασφαλίζουν το βέλτιστο τεχνικοοικονομικό αποτέλεσμα πάντα με γνώμονα την εξυπηρέτηση και το όφελος του πελάτη.
Διαθέτει σύστημα ERP  και πληθώρα εργαλείων υποστήριξης της μετάφρασης (CAT tools) και του DTP όπως :
TRADOS, Across, Transit, Adobe Creative Suite, Frame Maker, QuarkXPress, PageMaker. Επιπλέον διαθέτει τεχνογνωσία σε χειρισμό αρχείων XML.

Η διασφάλιση της ποιότητας :
Όλοι οι μεταφραστές μας χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και η εταιρεία ακολουθεί και συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο EN DIN 15038, που αποτελεί το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεταφράσεις.

EnglishFrenchItalyRussiaTurkeyRomania