Μεταφράσεις
...και για μεταφραση; Που αλλου e-language στο 210 29 34 747

Τιμοκατάλογος

E-language > Τιμοκατάλογος

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

ΠΤΥΧΙΑ

1. ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΕΙ
♦ ΑΓΓΛΙΚΑ – 25€
♦ ΓΑΛΛΙΚΑ – 35€
♦ ΙΣΠΑΝΙΚΑ – 35€
♦ ΙΤΑΛΙΚΑ – 35€

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
♦ ΑΓΓΛΙΚΑ – 65€
♦ ΓΑΛΛΙΚΑ – 70€
♦ ΙΣΠΑΝΙΚΑ – 70€
♦ ΙΤΑΛΙΚΑ – 70€

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
♦ ΑΓΓΛΙΚΑ – 25€
♦ ΓΑΛΛΙΚΑ – 30€
♦ ΙΣΠΑΝΙΚΑ – 30€
♦ ΙΤΑΛΙΚΑ – 30€

4. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
♦ ΑΓΓΛΙΚΑ – 25€
♦ ΓΑΛΛΙΚΑ – 30€
♦ ΙΣΠΑΝΙΚΑ – 30€
♦ ΙΤΑΛΙΚΑ – 30€

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

1. ΑΓΓΛΙΚΑ
♦ TOEFL – Test of English as a Foreign Language – 25€
♦ TOEIC – Test of English for International Communication – 25€
♦ FCE – Lower – First Certificate in English – 25€
♦ CPE -Proficiency- Certificate of Proficiency in English – 25€
♦ University of Michigan – ECCE – Certificate of Competency in English – 25€
♦ University of Michigan – ECPE -Certificate of Proficiency in English – 25€
♦ BULATS – Business Language Testing Service – Cambridge – 25€

2. ΓΑΛΛΙΚΑ
♦ Certificat de Langue Française – Institut Français – 30€
♦ Sorbonne C2(πρώην Sorbonne 2ème degré-Diplôme d’Études Françaises)Université Paris-Sorbonne(Paris IV) – 30€
♦ Sorbonne C1 (πρώην Sorbonne 1er degré-Certificat Pratique de Langue Française)-Εξετάσεις Sorbonne – 30€
♦ Sorbonne B2 (πρώην Certificat de Langue Française) – Εξετάσεις Sorbonne – 30€
♦ Sorbonne B1 – Εξετάσεις Sorbonne – 30€

3. ΙΣΠΑΝΙΚΑ
♦ DELE – Diploma C2 (Superior) – Instituto Cervantes – 30€
♦ DELE – Diploma B2 (Nivel Intermedio) – Instituto Cervantes – 30€
♦ DELE – Diploma B1 (Nivel Inicial) – Instituto Cervantes – 30€
♦ DELE – DELE – Diploma A1 – Instituto Cervantes (basico) – 30€

4. ΙΤΑΛΙΚΑ
♦ Diploma Superiore di Lingua e Cultura Italiana livello C2 – 30€
♦ Diploma di Lingua Italiana livello B1 – 30€

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
♦ ΑΓΓΛΙΚΑ – 25€
♦ ΓΑΛΛΙΚΑ – 30€
♦ ΙΣΠΑΝΙΚΑ – 30€
♦ ΙΤΑΛΙΚΑ – 30€

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
♦ ΑΓΓΛΙΚΑ – 40€
♦ ΓΑΛΛΙΚΑ – 45€
♦ ΙΣΠΑΝΙΚΑ – 45€
♦ ΙΤΑΛΙΚΑ – 45€

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
♦ ΑΓΓΛΙΚΑ – 25€
♦ ΓΑΛΛΙΚΑ – 30€
♦ ΙΣΠΑΝΙΚΑ – 30€
♦ ΙΤΑΛΙΚΑ – 30€

4. ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
♦ ΑΓΓΛΙΚΑ – 30€
♦ ΓΑΛΛΙΚΑ – 35€
♦ ΙΣΠΑΝΙΚΑ – 35€
♦ ΙΤΑΛΙΚΑ – 35€

5. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
♦ ΑΓΓΛΙΚΑ – 25€
♦ ΓΑΛΛΙΚΑ – 30€
♦ ΙΣΠΑΝΙΚΑ – 30€
♦ ΙΤΑΛΙΚΑ – 30€

6. Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης ΜΗΔΕΝ (αντίγραφο)
♦ ΑΓΓΛΙΚΑ – 25€
♦ ΓΑΛΛΙΚΑ – 30€
♦ ΙΣΠΑΝΙΚΑ – 30€
♦ ΙΤΑΛΙΚΑ – 30€

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

1. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
♦ ΑΓΓΛΙΚΑ – 25€
♦ ΓΑΛΛΙΚΑ – 30€
♦ ΙΣΠΑΝΙΚΑ – 30€
♦ ΙΤΑΛΙΚΑ – 30€

2. ΓΑΜΟΥ
♦ ΑΓΓΛΙΚΑ – 25€
♦ ΓΑΛΛΙΚΑ – 30€
♦ ΙΣΠΑΝΙΚΑ – 30€
♦ ΙΤΑΛΙΚΑ – 30€

3. ΘΑΝΑΤΟΥ
♦ ΑΓΓΛΙΚΑ – 25€
♦ ΓΑΛΛΙΚΑ – 30€
♦ ΙΣΠΑΝΙΚΑ – 30€
♦ ΙΤΑΛΙΚΑ – 30€

4. Ληξιαρχική Πράξη (ή απόσπασμα) Συμφώνου Συμβίωσης
♦ ΑΓΓΛΙΚΑ – 30€
♦ ΓΑΛΛΙΚΑ – 35€
♦ ΙΣΠΑΝΙΚΑ – 35€
♦ ΙΤΑΛΙΚΑ – 35€

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
♦ ΑΓΓΛΙΚΑ – 25€
♦ ΓΑΛΛΙΚΑ – 30€
♦ ΙΣΠΑΝΙΚΑ – 30€
♦ ΙΤΑΛΙΚΑ – 30€

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
♦ ΑΓΓΛΙΚΑ – 25€
♦ ΓΑΛΛΙΚΑ – 30€
♦ ΙΣΠΑΝΙΚΑ – 30€
♦ ΙΤΑΛΙΚΑ – 30€

ΔΙΠΛΩΜΑ
♦ ΑΓΓΛΙΚΑ – 25€
♦ ΓΑΛΛΙΚΑ – 30€
♦ ΙΣΠΑΝΙΚΑ – 30€
♦ ΙΤΑΛΙΚΑ – 30€

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ

EnglishFrenchItalyRussiaTurkeyRomania