Μεταφράσεις
...και για μεταφραση; Που αλλου e-language στο 210 29 34 747

ΤΟΜΕΙΣ

E-language > ΤΟΜΕΙΣ

Η e-language εχει αποκτήσει αποδεδειγμένη μεταφραστική τεχνογνωσία σε εξειδικευμένες περιοχές και τομείς οι οποίοι είναι ενδεικτικά :

Νομική [πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις, συμβόλαια, αγωγές, διπλωματικές εργασίες νομικής, βιβλία νομικού περιεχομένου]

Ενέργεια [ΑΠΕ, Βιομηχανία, Μηχανήματα, Ηλεκτρογεννήτριες]

Ιατρική [ιατρικές γνωματεύσεις, ιατρικές εξετάσεις, διπλωματικές εργασίες ιατρικής, βιβλία ιατρικής]

Χημική
[εργασίες, πτυχιακές, βιβλία χημείας]

Φαρμακευτική
[συστατικά φαρμάκων, εργασίες φαρμακευτικής, βιβλία φαρμακολογίας]

Τεχνική
[τεχνικά εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης, τεχνικά βιβλία]

Οικονομική
[φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα, φοροτεχνικές εκθέσεις, συγγράμματα οικονομικού περιεχομένου]

Τεχνολογία
Μηχανολογία [εγχειρίδια – οδηγίες χρήσης μηχανημάτων, βιβλία μηχανολογίας]

Τηλεπικοινωνίες
[έντυπα περιγραφής προϊόντων, οδηγίες χειρισμού, εγχειρίδια, ιστοσελίδες]

Τέχνες – Πολιτισμός
[εργασίες, βιογραφίες, βιβλία εικαστικών τεχνών, ιστορικά βιβλία, βιβλία θεατρολογίας]

Επιστήμες
[διπλωματικές, επιστημονικά βιβλία]

Ηλεκτρονική
[εγχειρίδια-οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων, εγχειρίδια-οδηγίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών]

Βιομηχανία
[εκθέσεις, βιβλία περιγραφής του εκάστοτε προϊόντος παραγωγής]

Εμπόριο – Marketing
[ενημερωτικά έντυπα, έντυπα περιγραφής προϊόντων, εκδόσεις με θέμα το Marketing ]

Λογοτεχνία
[εργασίες, βιογραφίες συγγραφέων, βιβλία]

Τουρισμός
[ενημερωτικά έντυπα και καταλόγους ξενοδοχειακών μονάδων, διπλωματικές με θέμα τον τουρισμό]

Γενική θεματολογία
[πτυχία, τίτλους σπουδών, εργασίες παντός περιεχομένου, έντυπα και βιβλία γενικής θεματολογίας]

EnglishFrenchItalyRussiaTurkeyRomania