Μεταφράσεις
...και για μεταφραση; Που αλλου e-language στο 210 29 34 747

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

E-language > ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Μετάφρασης
Στην e-language  το κλειδί για κάθε επιτυχημένη μετάφραση συνίσταται στα εξής:
♦ Στην ικανότητα και την εμπειρία των μεταφραστών μας
♦ Στην αυστηρότητα τήρησης των μεταφραστικών διαδικασιών
Διαθέτουμε ένα διεθνές δίκτυο όπου όλοι οι μεταφραστές μας είναι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας στόχου και είναι ταυτόχρονα  αναγνωρισμένοι εμπειρογνώμονες στους αντίστοιχους θεματικούς τομείς. Έχουν επιλεγεί αυστηρά επαγγελματίες μεταφραστές, οι οποίοι ελέγχονται και αξιολογούνται διαρκώς.

Έχουμε αναπτύξει μια διαδικασία που μας επιτρέπει να παράγουμε με συνέπεια μεταφράσεις της υψηλότερης ποιότητας που διαβάζονται σαν να ήταν αρχικά δημιουργημένες στήν γλώσσα-στόχο.
Η παραγωγή της μετάφρασης περνάει από τρία διαδοχικά στάδια :
μετάφραση,σύνταξη και αναθεώρηση.

Όλοι οι μεταφραστές μας χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και η εταιρεία ακολουθεί και συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο EN DIN 15038, που αποτελεί το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεταφράσεις.

Πιστοποιημένες Υπηρεσίες Μετάφρασης – Επικυρώσεις
Η e-language έχει πιστοποιηθεί και μπορεί να παράγει πιστοποιημένες μεταφράσεις όχι μόνο στις γλώσσες της ΕΕ αλλά και σε τρίτες γλώσσες μέσω συνεργασίας με δικηγόρους και συμβολαιογράφους.

Τα μεταφρασμένα κείμενα, που περνούν μέσα από την πλήρη, τριών σταδίων, πιστοποιημένη διαδικασία μας είναι ποιοτικά άρτια και μπορούν να επικυρωθούν είτε από τους ήδη πιστοποιημένους μεταφραστές μας ή από συνεργαζόμενους δικηγόρους και συμβολαιογράφους σε τρίτες γλώσσες (πχ Αραβικά).

Διαχείριση ορολογίας
Η ορολογία είναι η μελέτη των όρων και η χρήση τους. Όροι είναι λέξεις και φράσεις που περιγράφουν προϊόντα, υπηρεσίες ή βιομηχανική ορολογία.  Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό συγκεκριμένων όρων που πρέπει να αποθηκεύονται με ακρίβεια,ώστε να χρησιμοποιούνται στην μετάφραση.

Η διαχείριση της ορολογίας εξασφαλίζει την  αποτελεσματική και ακριβή μετάφραση
όρων όπως ακρωνύμια, συνώνυμα, συντμήσεις χρησιμοποιώντας ένα σαφές σύνολο κανόνων για τη χρήση τους.
Με αυτόν τον τρόπο  εξασφαλίζεται ότι ο σωστός όρος χρησιμοποιείται μέσα σε μια μετάφραση.

Η e-language χρησιμοποιεί μια κεντρική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη,που επιτρέπει τη συστηματική διαχείριση των εγκεκριμένων από τον πελάτη όρων στη γλώσσα προέλευσης και στη γλώσσα στόχο. Η χρήση μιας βάσης ορολογίας εξασφαλίζει την παραγωγή  ποιοτικών μεταφράσεων.

Υπηρεσίες Ταυτόχρονης & Διαδοχικής Διερμηνείας
Η διερμηνεία είναι ένα πολύπλοκο έργο. Προβλέπει ότι ο διερμηνέας επιλέγει τη σωστή λέξη
άμεσα και χωρίς περιθώριο λάθους. Για να είναι αποτελεσματική η διερμηνεία, ο διερμηνέας πρέπει:

Να διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διερμηνεία, να έχει βαθιά γνώση του τοπικού αντικειμένου
και να μπορεί να ενσωματώνει άμεσα πολιτιστικές προτιμήσεις στην επιλογή  λέξεων και φράσεων.

Είτε ο πελάτης απαιτεί ταυτόχρονη διερμηνεία για  μεγάλες διασκέψεις είτε διαδοχική διερμηνεία για συναντήσεις, σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχει πλήρη εμπιστοσύνη στις ικανότητες του διερμηνέα του.

Η e-language επιλέγει διερμηνείς με τα πιο υψηλά προσόντα για να να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της.
Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα επί τόπου συντονισμού καθώς και ενοικίασης και εγκατάστασης επαγγελματικού εξειδικευμένου εξοπλισμού διερμηνείας.

Ηλεκτρονική μορφοποίηση κειμένων (Desktop Publishing)
Το Desktop Publishing είναι η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού για τη δημιουργία οθoνών και εγγράφων οπτικής απεικόνισης ιδεών και πληροφοριών. Τα έγγραφα  μπορεί να προορίζονται για επιφάνειες εργασίας, επαγγελματικές εκτυπώσεις ή για ηλεκτρονική διανομή, όπως PDF, προβολές διαφανειών, ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Web κά

Στην e-language χρησιμοποιούμε πληθώρα τέτοιων εργαλείων ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία των εγγράφων του πελάτη σε οποιαδήποτε μορφή. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής :

Adobe FrameMaker
Adobe InDesign
Adobe PageMaker
CorelDRAW
Corel Ventura
iStudio Publisher
Microsoft Office Publisher
OpenOffice.org
PageStream
QuarkXPress

EnglishFrenchItalyRussiaTurkeyRomania