Çeviriler
...peki ya çeviri? Başka neresi olabilir ki? e-language, tel. +30 210 29 34 747

HİZMETLER

E-language > e-language (tr) > HİZMETLER

Çeviri Hizmetleri
e-language‘de her başarılı çevirinin anahtarı aşağıdakilerden oluşmaktadır:
♦ Çevirmenlerimizin kabiliyeti ve deneyimi
♦ Çeviri prosedürlerinin sıkı bir şekilde uygulanması
Bütün çevirmenlerimizin çevirdikleri dili doğal olarak konuştukları ve aynı zamanda ilgili tematik alanlarda tanınmış uzman oldukları bir uluslararası ağa sahibiz. Kat-i bir şekilde profesyonel çevirmenler seçilmiştir ve bunlar sürekli kontrol edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Metinlerin doğrudan hedef dilde yaratılmış gibi okundukları, maksimum kalitede çeviriler yapmamıza olanak sağlayan bir prosedür geliştirmiş bulunmaktayız. Çeviri üretimi üç ardışık aşamadan geçer: çeviri, diim ve redaksiyon.

Bütün çevirmenlerimiz zorunlu olarak kalite sağlama prosedürlerini kullanmaktadırlar ve şirketimiz Avrupa Birliği’nin çeviriler konusundaki standardı olan EN DIN 15038 stardardını takip etmekte ve buna uyum sağlamaktadır.

Onaylı Çeviri Hizmetleri – Tasdikler
e-language, avukatlar ve noterlerle işbirliği içerisinde, sadece AB dillerinde değil, başka dillerde de akredite olmuş ve tasdikli çeviriler üretebilmektedir.

Çevirilen metinler, üç aşamalı komple akreditasyon prosedürümüzden geçtikten sonra, kalite açısından mükemmel hale gelirler ve gerek akredite çevirmenlerimizden doğrudan, gerekse başka dillerde (ör. Arapça) çalıştığımız avukatlar ve noterler tarafından tasdik edilebilirler.

Terminoloji Yönetimi
Terminoloji terimlerin etüdü ve kullanımıdır. Terimler, ürünleri, hizmetleri tanımlayan kelimeler ve cümlerlerdir veya sınai terminolojidir. Çoğu şirket sayısı sürekli artan belirli terimler kullanırlar ve bunların doğru bir şekilde kaydedilerek çeviride kullanılması gerekir.

Terminoloji yönetimi, terimlerin kullanımı hakkında net bir kurallar bütünü kullanarak, isim kısaltmaları, eş anlamlılar, baş harfler gibi terimlerin efektif ve doğru çevirilmesini sağlar. Bu sayede bir çeviri içinde doğru terimin kullanılması sağlanmış olur.

e-language, orijin dili ve hedef dilde müşteri tarafından onaylı terimlerin sistemli yönetimine izin veren merkezi bir elektronik kütüphane kullanmaktadır. Bir terminoloji tabanının kullanımı kaliteli çevirilerin üretilmesini sağlar.

Mütercim Tercümanlık ve Ardışık Tercümanlık Hizmetleri
Tercümanlık karmaşık bir çalışmadır. Tercümanın doğu kelimeyi anında ve hata olanağı olmaksızın seçmesini öngörür. Tercümanlığın başarılı olması için, tercümanın şunlara sahip olması gerekir:

Tercümanlıkta büyük deneyim sahibi olması, yerel konuda derinlemesine bilgi sahibi olması ve kelimeler ile cümlelerin seçiminde doğrudan kültürel tercihleri entegre edebilmesi gerekir.

Müşteri ister büyük toplantılar için mütercim tercümanlık istesin, ister buluşmalar için ardışık tercümanlık istesin, her halükarda tercümanının yeteneklerine güveninin tam olması gerekir.

e-language müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için en yüksek kabiliyetlere sahip tercümanlar seçmektedir.

Ayrıca yerinde koordinasyon ve profesyonel uzman tercümanlık ekipmanı kiralama ve tesis etme olanağı mevcuttur.

Elektronik metin şekillendirme (Desktop Publishing)
Desktop Publishing, fikirlerin ve bilgilerin görsel gösterimi için ekranlar ve evraklar oluşturma yönünde bilgisayar ve yazılım kullanımıdır. Evraklar masaüstü, profesyonel baskı veya elektronik dağıtıma yönelik olabilirler, ör: PDF, slayt gösterileri, e-mail bilgilendirme bültenleri, Web, vs.

e-language’de müşterinin her şekildeki evraklarının işlenmesinin mümkün olması için bu tür birçok araç kullanmaktayız. Örnek olarak şunları verebiliriz:

Adobe FrameMaker
Adobe InDesign
Adobe PageMaker
CorelDRAW
Corel Ventura
iStudio Publisher
Microsoft Office Publisher
OpenOffice.org
PageStream
QuarkXPress

GreekEnglishFrenchItalyRussiaRomania